Ons Herfstblad
Juli 2020 – 1e jaargang

Geen ONS in juli

Zoals gebruikelijk in juli, ontvangt u deze maand geen ONS. De vorige keer heeft u deze voor de maand juni/juli in één keer ontvangen.
Via Ons Herfstblad wat u nu in handen heeft ontvangt u toch de laatste nieuwtjes van de Herfstzon en de puzzel welke wij in deze zomermaanden aanbieden om een beetje afleiding te krijgen in deze erg rustige tijd.
_______________________________________

Rabobank

De Rabobank was de laatste jaren gehuisvest in de Berchplaets. Helaas is de vrije inloop in deze locatie opgeheven en is het niet meer mogelijk om hier zomaar binnen te lopen voor het regelen van bankzaken. Omdat sommige van onze leden het lastig vinden om alles via de computer te regelen hebben wij hier naar de Rabobank ons ongenoegen over uitgesproken.
Als tegemoetkoming heeft de Rabobank een “mobiele adviseur” welke hulp biedt aan mensen met een beperkte mobiliteit en die niet zo goed thuis zijn in de moderne vorm van bankieren.
Wanneer u hulp nodig heeft bij het regelen van bankzaken kunt u gebruik maken van een mobiele adviseur van de Rabobank.
Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (0412)457777.
________________________________________

Kermislot

Met pijn in het hart moeten wij u meedelen dat de middag “Kermis in de tent” welke wij al een aantal jaren met veel plezier hebben beleefd dit jaar niet door kan gaan. Door de huidige maatregelen heeft Berghem dit jaar geen Kermis.
Wij willen deze middag toch niet onopgemerkt voorbij laten gaan en bieden ieder lid van de Herfstzon hierbij een “Kermislot” aan. Bij deze loterij horen natuurlijk ook prijzen.

Wij stellen 7 prijzen beschikbaar waarvan de grootste bestaat uit een pakket ter waarde van € 50,–. Vervolgens aflopend naar kleinste prijs; deze heeft een waarde van € 10,–. Op maandag 13 juli om 13:30 uur verzorgt het bestuur de trekking van de loterij op het terras van de Berchplaets of wanneer het weer het niet
toelaat, binnen in de Berchplaets.
De uitslagen worden bekend gemaakt op onze website: https://www.kbodeherfstzon.nl/ Ook zal er een mail worden uitgezonden met de winnende nummers en in de volgende nieuwsbrief wordt er de nodige aandacht aan besteed. Wanneer u een prijswinnend lot heeft kunt u tot 1 augustus contact met ons opnemen.
Tot deze datum blijven de prijzen beschikbaar.
________________________________________

Lievekamp On Tour

De Lievekamp verzorgde eind juni in Oss en de dorpen kleine optredens onder de naam “Lievekamp on Tour”. Woensdag 24 juni kwam zangeres Hester Visscher naar Berghem om op het terras van de Berchplaets een concertje te geven van ongeveer 20 minuten. De leden van ons koor en toneelclub hebben hiervoor een
uitnodiging ontvangen en een groot aantal van hen heeft kunnen genieten van dit mooie
optreden.
_______________________________________

In de maand juni is er zachtjes aan weer wat leven in de brouwerij gekomen. Er mag weer voorzichtig van huis worden gegaan en we mogen weer bezoek ontvangen met de nodige voorzorgsmaatregelen.

De Berchplaets
De zomersluiting van de Berchplaets is van 27 juli tot en met 14 augustus

Activiteitennieuws
Hierbij treft u de laatste stand van zaken aan betreffende de verschillende activiteiten.

Biljarten; Berchplaets zaal Zevenbergen Iedere middag van maandag tm vrijdag Toegestaan tot een bepaald maximum aantal mensen en alleen recreatief. In wedstrijd – toernooiverband is nog niet toegestaan.
Deelnemers van de biljartclub zijn hiervan op de hoogte gesteld en ingedeeld.

Bridgen
In ieder geval niet vóór de zomersluiting van de Berchplaets. Mogelijkheden worden momenteel bekeken; deelnemers krijgen tijdig bericht.

Breiclub
Start in principe op vrijdag 4 september.

Creaclub;
Berchplaets zaal Gement Iedere vrijdagochtend 09:30 uur. Deelnemers zitten op de voorgeschreven afstand van 1,5 meter van elkaar en houden zich aan de veiligheidsvoorschriften.

Dansen
In ieder geval niet vóór de zomersluiting van de Berchplaets, bericht volgt daarna.

Fietsen
Het fietsen is op 1,5 meter afstand niet mogelijk naast elkaar. Terrasbezoek en zeker toiletbezoek
is een struikelblok met zo’n grote groep.
De fietsmiddagen gaan om die reden voorlopig nog niet door.

Gymnastiek
Dit valt onder binnensport en is voorlopig tot 1 september niet toegestaan.

Jeu de Boules ;
Burg van Erpstraat 80 Berghem
Donderdagochtend 09:30 uur
Donderdagmiddag 13:30 uur
Start 2 juli vanwege de veiligheidsvoorschiften in twee groepen; een in de ochtend en een in de
middag, roulerend per week. Deelnemers hebben hierover bericht ontvangen.

Kerkhof
Woensdagochtend
in 4 afwisselende ploegen.

Kienen
Start op donderdag 10 september.

Koor
In ieder geval niet vóór de zomersluiting van de Berchplaets. Deelnemers krijgen bericht wanneer
dit kan worden opgestart.


Nordic Walking
Iedere maandagochtend 09:00 uur.
Start op de parkeerplaats bij Hoessenbos. Deelnemers houden zich aan de voorgeschreven afstand van 1,5 meter en nemen de veiligheidsvoorschriften in acht.

Toernooikaarten
Geplande datum om het nieuwe seizoen te starten is 7 oktober. In september wordt bekeken of en hoe dit mogelijk is.

Toneel
Met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften is dit weer toegestaan. Momenteel wordt er overlegd met deze groep.

Yoga
Deze start na de zomervakantie op 17 augustus.  

Ook in juni hebben weer veel leden meegedaan met de puzzel! Uit de ingezonden goede inzendingen met de uitslag: PIOENROZEN hebben wij weer drie nummers gekozen.
De gelukkige winnaars zijn dit keer: Wilhelmien van Wanrooij, Thea Kuijpers en Sjan Brands. Zij hebben inmiddels een prijspakket ontvangen.

Hierbij bieden wij u een heel andere puzzel aan, namelijk een woordzoeker. Ook nu stellen wij weer drie mooie prijzen ter waarde van € 25,– ter beschikking. De goede oplossing kunt u voor 20 juli bij een van de bestuursleden in de bus
doen of mailen naar nellievanberkel@gmail.com Nieuwe ronde; nieuwe kansen. Wij wensen u weer veel puzzelplezier!


WOORDZOEKER
Deze woordzoeker is online alleen in pdf beschikbaar. Zonder voorlees mogelijkheid.

Kerkhof
Misschien is het u opgevallen dat ons kerkhof er deze zomer weer keurig uit ziet! Dit danken wij aan de ploegen trouwe vrijwilligers die op woensdagochtend spitten, harken schoffelen, kruien en wat meer nodig is.
Daarnaast zorgen Albert Dominicus en Tini van Gaal er bijna dagelijks voor dat de bloemen en planten op de caraviberg van water voorzien worden. Dan mag ook wel vermeld worden!

Ook gedurende de weken dat er geen koffie geschonken mocht worden bleven onze vrijwilligers het onderhoudswerk doen. Sinds kort mag dat gelukkig weer wel waarbij uiteraard de veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen. Met een vers kopje koffie erbij is het toch wat gezelliger tijdens de pauze.

Wist u dat…..
✓ Annie Mazen na 16 jaar bezorger van de ONS te zijn geweest; hiermee vanwege haar gezondheid moest stoppen? Hartelijk dank voor je trouwe en langdurige inzet Annie!

✓ Frans Megens haar nu gaat opvolgen? Succes met het overnemen van deze wijk Frans!!

✓ Dat vanaf de volgende keer de ONS voortaan een weekje eerder komt?

✓ U altijd contact met ons kunt opnemen wanneer u ergens vragen over heeft?