9 april 2020

Activiteiten i.v.m. corona virus

Beste leden, Omdat het coronavirus ons nog altijd stevig in de greep houdt, zijn wij genoodzaakt om een aantal activiteiten te annuleren of op te schorten. Met deze brief informeren wij u zoveel mogelijk over de stand van zaken.

Jaarvergadering 2 april 2020
Deze vergadering wordt op een later tijdstip dit jaar gehouden.
Hierover wordt u tijdig geïnformeerd.

Start werkzaamheden kerkhof
Gezamenlijk kunnen we deze pas in juni opstarten.
Medewerkers van het kerkhof ontvangen hierover tijdig bericht.
Kerkhofmedewerkers worden persoonlijk benaderd over het verdere verloop.
Momenteel zorgen Piet van Gaal en Albert Dominicus voor het onderhoud
waarvoor onze grote dank!

Kienen
De eerstvolgende kien-middag staat gepland voor 11 juni.

Start wekelijkse fietstochten
In principe staat nu de eerste tocht gepland op woensdag 3 juni.
De brief met de definitieve informatie over de fietstochten sturen wij met de ONS van mei.

Reizen 12 en 13 mei 2020
Deze kunnen geen doorgang vinden. Zodra wij meer weten over het wel doorgaan; wanneer en in welke vorm, wordt u hiervan op de hoogte gebracht.

Collecteweek 25 mei tot en met 31 mei
De collecte gaat niet door, wanneer deze op een later tijdstip wordt gedaan krijgt u nog bericht.

Passiespelen 7 juni
Wij hebben bericht ontvangen dat de uitvoeringen hiervan een jaar zijn uitgesteld. Het bestuur van de Passiespelen bekijkt momenteel hoe het omzetten van de kaarten het beste kan worden gedaan.
De reeds gekochte kaarten blijven geldig. Ze verwachten ons in april te kunnen informeren over de nieuwe datum. Zodra deze bij ons bekend is nemen wij contact op met de leden die zich hiervoor hebben ingeschreven.

Wekelijkse activiteiten
Deze vinden tot nader order geen doorgang.

Het spijt ons u niet beter te kunnen berichten. Wij wensen u allemaal veel sterkte toe in deze onzekere tijd en zien ernaar uit u allen weer in goede gezondheid terug te zien. Wees voorzichtig en zorg goed voor uzelf!

Vriendelijke groeten, Namens het bestuur Seniorenvereniging de Herfstzon Nellie van Berkel.