Kerkhof – onderhoud

Een dankbare taak voor onze leden is het onderhoud van het kerkhof.

Tussen Pasen en Allerheiligen zijn 4 groepen van 15 personen bij toerbeurt

op woensdag– of donderdagmorgen druk bezig met het schoffelen en harken

van de paden en het netjes bijknippen van de hagen.

Het resultaat is passend voor degenen die hier hun laatste rustplaats hebben,

alsook voor degenen die het kerkhof bezoeken

Gezamenlijk kunnen we deze pas in juni opstarten.
Medewerkers van het kerkhof ontvangen hierover tijdig bericht.
Kerkhofmedewerkers worden persoonlijk benaderd over het verdere verloop.
Momenteel zorgen Piet van Gaal en Albert Dominicus voor het onderhoud
waarvoor onze grote dank!